DATALOCALITA'INFOTICKETSTIPO TERRENO
ROUND #129 GENNAIORiola Sardo (OR)SABBIA
ROUND #25 FEBBRAIOMalagrotta (RM)MEDIO SOFFICE
ROUND #312 FEBBRAIOOttobiano (PV)SABBIA