DATALOCALITA'TIPO TERRENO
ROUND #127 GENNAIORiola Sardo (OR)SABBIA
ROUND #203 FEBBRAIOOttobiano (PV)SABBIA
ROUND #310 FEBBRAIOMantovaSABBIA