DATALOCALITA'
ROUND #122 GiugnoBORGO SAN GIACOMO
ROUND #213 Luglio CARPI (MO)
ROUND #327 LuglioLATINA (LT)
ROUND #403 AgostoMONTECATINI
ROUND #524 AgostoPADOVA (PD)
ROUND #69 NovembreEicma Milano